PT FITNESS

119
0

จักรยาน นอกจากจะสิ่งที่ช่วยทุ่นแรง และย่อระยะทางลงแล้ว ยังถือว่าเป็นพาหนะที่เหมาะกับการออกกำลังกายอย่างยิ่ง เพราะมีประโยชน์ทำให้กล้ามเนื้อขา โดยเฉพาะต้นขาหน้าและหลังมีความแข็งแรง เป็นการยืดเส้นยืดสายกล้ามเนื้อบริเวณเอว สะโพก ทำให้ป้องกันปัญหาปวดกล้ามเนื้อขาได้

PT HEALTHY

142
0

การนอนเหมือนเป็นการคืนสมรรถภาพให้ร่างกาย โดยเฉพาะการทำงานของสมองให้เป็นไปอย่างปกติ ซึ่งการนอนหลับโดยปกติจะประกอบขึ้นด้วย 2 ระยะ ที่สลับกันไปมาทั้งคืน คือ REM sleep การกลอกตาทั้งสองข้างไปมาอย่างรวดเร็วในขณะหลับ